Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Voor wie?

De voedselpakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven. Het pakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp en moet bijdragen aan een blijvende oplossing. Voor toekenning van een voedselpakket moet men woonachtig zijn in het werkgebied van Voedselbank Rivierenland en mag het vrij besteedbaar inkomen per maand niet hoger zijn dan onderstaand bedrag. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem. Met andere woorden: “Geen pakket zonder traject”.

Criteria

Per november 2023 zijn er landelijk nieuwe tijdelijke criteria vastgesteld.                                                                  Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het onderstaande bedrag komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

1 persoon wordt 315 euro (was 300 euro)

2 personen wordt 430 euro (was 410 euro)

3 personen wordt 545 euro (was 520 euro)

4 personen wordt 660 euro (was 630 euro)

5 personen wordt 775 euro (was 740 euro)

6 personen wordt 890 euro (was 850 euro)

Uitgebreide toekenningscriteria voor 2023 leest u in Toekenningcriteria 2024 – webversie

Aanvragen voedselpakket

Vindt u dat u aan de voorwaarden voldoet, vul dan het aanvraagformulier in. Zorg dat u bewijsstukken meestuurt van inkomsten en uitgaven. Wanneer u een hulpverlener heeft, kunt u dit invullen op het formulier. Ook kunnen zij u helpen met de aanvraag als dat nodig is.

Aanvraagformulier downloaden