Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Voor wie?

De voedselpakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven. Het pakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp en moet bijdragen aan een blijvende oplossing. Voor toekenning van een voedselpakket moet men woonachtig zijn in het werkgebied van Voedselbank Rivierenland en mag het vrij besteedbaar inkomen per maand niet hoger zijn dan onderstaand bedrag. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem. Met andere woorden: “Geen pakket zonder traject”.

Criteria

Per 17 februari  2022 zijn er landelijk nieuwe tijdelijke criteria vastgesteld.                                                                  Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het onderstaande bedrag komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

1 persoon wordt 300 euro (was 250 euro)

2 personen wordt 410 euro (was 350 euro)

3 personen wordt 520 euro (was 450 euro)

4 personen wordt 630 euro (was 550 euro)

5 personen wordt 740 euro (was 650 euro)

Uitgebreide toekenningscriteria voor 2023 leest u in Toekenningcriteria 2023 – webversie

Aanvragen voedselpakket

Vindt u dat u aan de voorwaarden voldoet, meldt u dan bij één van de hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk, specialistische thuiszorg, pro persona, diaconie, vluchtelingenhulp, budgetbeheerders enz. Zorg dat u bewijsstukken levert van inkomsten en uitgaven.

Aanvraagformulier downloaden (in te vullen door de hulpverlener)