Beleid en jaarverslagen

Beleid en Jaarverslagen.

Conform de richtlijnen van ANBI, maakt Voedselbank Rivierenland elke vier jaar een beleidsplan wat met alle vrijwilligers wordt besproken.

Ook wordt jaarlijks een publicitair jaarverslag en jaarrekening opgesteld.

Beide jaarstukken kun je onder aan deze pagina downloaden.

ANBI

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook geld nodig voor kosten als huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, enzovoort. Dit geld wordt o.a. verkregen uit fondsen, donateurs, kerken, particulieren.

Stichting Voedselbank Rivierenland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat alle giften en donaties in principe voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Donaties zijn welkom op IBAN nr. NL90RABO0126360820 t.n.v. Voedselbank Rivierenland.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Klik hier voor onze ANBI-status.

 

ANBI-informatie Voedselbank Rivierenland

Statuaire naam

Stichting Voedselbank Rivierenland

ANBI Status

Ja

KvK- én fiscaal nummer:

KvK11066538 én RSIN 816983367

Beloningsbeleid

De Stichting Voedselbank Rivierenland werkt uitsluitend met vrijwilligers die niet worden betaald

Financiële verantwoording

Zie hoofdstuk jaarverslagen en jaarrekeningen

Contactgegevens

Klik hier voor de contactgegevens


Bestuurssamenstelling

Klik hier voor overzicht bestuursleden


Fiscaal voordelig geven

Voedselbank Rivierenland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Geven aan de Voedselbank kan hierdoor fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan gedaan worden via een bankoverschrijving of via een schenkingsakte. Als u overweegt de voedselbank enkele jaren aaneensluitend financieel te ondersteunen dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer gewone giften. Deze laatste zijn slechts aftrekbaar als ze meer bedragen dan 1% van het belastbaar inkomen. Periodieke giften zijn echter volledig aftrekbaar. Ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wilt u meer weten? Laat het ons per mail weten en onze penningmeester neemt contact met u op!

Jaarverslagen en jaarrekeningen