Privacybeleid

Hoe we omgaan met uw privacy

Voedselbank Rivierenland heeft bij haar werkzaamheden persoonsgegevens nodig, van klanten, vrijwilligers, leveranciers en donateurs. Wij vinden het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u hier informeren over hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
  1. Wanneer u als klant een aanvraag doet om voor verstrekking van voedselpakketten in aanmerking te komen, zullen wij uw contactgegevens en de gegevens over uw persoonlijke omstandigheden en financiële situatie verwerken;
  2. Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw eventuele motivatiebrief en de gegevens uit uw CV verwerken;
  3. Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij uw contactgegevens en bankrekeningnummer;
  4. Ook verwerken wij de contactgegevens van u als u leverancier of opdrachtnemer bent voor de Voedselbank.


De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens voorkomen wordt.

De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar nadat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. Tot slot zullen we uw gegevens niet delen met anderen, tenzij wij hier uw toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

Rechten

Op grond van de wet heeft u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen.

Vragen en klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres, telefoonnummer of via email:

Postadres: Medelsestraat 5, 4005 VA Tiel
Bezoekadres: plein aan de Grotebrugse Grintweg, naast nummer 162
Telefoon: 0344 606993
Mobiel: 0625526506
Email: info@voedselbankrivierenland.nl