Doneer

Er zijn heel veel organisaties, groot en klein, van wie de Voedselbank Rivierenland steun krijgt.

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook geld nodig voor kosten als huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, enzovoort.

Stichting Voedselbank Rivierenland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat alle giften en donaties in principe voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Donaties zijn welkom op IBAN nr. NL90RABO0126360820 t.n.v. Voedselbank Rivierenland.

Meer informatie over hoe je de Voedselbank kan steunen is verkrijgbaar bij onze penningmeester, via penningmeester@voedselbankrivierenland.nl