Missie en visie

Onze missie, visie en doelstelling.

Missie

Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en het verspillen van goed voedsel. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen, hier gevarieerde pakketten van te maken die uitgedeeld worden aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven.

Voedselbank Rivierenland stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht haar werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit. Zij mengt zich niet in debatten over de oorzaken van armoede. Voedselbank Rivierenland is aangesloten bij de landelijke Stichting Voedselbanken Nederland.

Onze visie

De Voedselbank Rivierenland helpt diegene die het financieel even echt niet redt door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om dit te kunnen realiseren werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden en voedseloverschotten verdwijnen. Om de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Een voedselpakket is altijd tijdelijk.

Beleid

Het voedselpakket is bedoeld als een aanvulling! De rol van de professionele hulpverlener is van wezenlijk belang. De mensen voor wie een pakket aangevraagd wordt, moeten ook in bredere zin geholpen worden zodat er uitzicht is op een structurele, blijvende oplossing van het probleem. Bent u een professionele hulpverlener en wilt u een voedselpakket voor een cliënt aanvragen, klik dan hier voor een toelichting.

Onze kernwaarden

♥ We werken uitsluitend met vrijwilligers

♥ We verstrekken gezond voedsel dat door anderen wordt gedoneerd

♥ We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

♥ We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

♥ We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstellingen

1. Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het tijdelijk financieel echt niet redden;

2. Het voorkomen van voedselverspilling van goed voedsel.