Rekenhulpvoorwaarden

Voedselbank Rivierenland volgt het criteriabeleid van de Voedselbanken Nederland.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

 • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat
  onze klanten zelf kunnen doen.
 • Soms is het belangrijk, dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij
  (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij
  moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden.
 • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken
  aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem. We noemen
  dat: “Geen pakket zonder traject”.

Voor een uitgebreide toelichting op het landelijke criteriabeleid, lees dit document