Voedsel geven

Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedseloverschotten in.

Voedsel dat anders wordt vernietigd. Door voedseldonaties helpen we nu zo’n 5 % van huishoudens die in armoede leven. Momenteel helpen we alleen de mensen die het ’t aller hardst nodig hebben. Wil jij ook voedsel geven?

1 miljoen mensen leven in armoede

Er leven in Nederland bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. We willen graag meer mensen helpen, maar daarvoor is ook meer voedsel nodig.

Creatief met voedsel verzamelen

Gelukkig zijn er heel veel supermarkten, bedrijven, organisaties en particulieren die ons helpen. Voedselbanken mogen bij vrijwel alle filialen van supermarkten in hun gemeente producten ophalen. We zijn creatief om nieuw voedsel te verzamelen. Zo is er appelmoes geproduceerd van Russische boycotappelen.

We willen voor een gezin wekelijks een gevarieerd pakket samenstellen afgestemd op de grootte van het gezin. Dat lukt beter met jouw hulp. Heb je een briljant idee voor hoe we meer voedsel kunnen verzamelen? Wil je ook voedsel geven, met jouw bedrijf? Mail ons via info@voedselbankrivierenland.nl of neem contact op met onze coördinator: 0625526506

Onze chauffeurs komen graag bij je langs.